werknemerskenmerken

In dit bestandsonderdeel zijn werknemerskenmerken opgenomen van alle bedrijven die met loonaangiftes voorkomen in de polisadministratie, ofwel bedrijven met werknemers in loondienst. Het betreft onder meer gegevens met betrekking tot het aantal werknemers, verbijzonderd naar leeftijd en geslacht, uurlonen en contractsoorten. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2010-2021.