Mkb: Milieukosten van bedrijven

Milieukosten en -investeringen van bedrijven geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) en de netto milieulasten van deze bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De netto milieulasten geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu. In dit microbestand staan alleen de gegevens van de gerespondeerde bedrijfseenheden. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2012-2022.