Driekwart aangevoerde goederen verlaat Zuid-Holland weer

Binnenvaart in Rotterdam
© CBS
Veruit de grootste Nederlandse goederenstromen gaan door Zuid-Holland. In 2022 kwam 425 miljard kilogram aan goederen de provincie in. Uit de provincie werd 418 miljard kilogram vervoerd. Andere provincies hebben beduidend kleinere goederenstromen. Naar schatting had 65 procent van de gebruikte goederen in Zuid-Holland een herkomst in het buitenland. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar de goederenstromen per provincie.

Ook de goederenstroom binnen de provincie Zuid-Holland was groter dan in andere provincies. De veel grotere goederenstromen in Zuid-Holland hangen samen met de aanwezigheid van de grootste zeehaven van Europa in deze provincie. Zuid-Holland is dan ook de provincie met relatief gezien het grootste aandeel internationale goederen in de totale goederenstroom. De internationale oriëntatie van het goederengebruik was het grootst voor de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en het kleinst voor Fryslân en Utrecht. 

Brutogewicht van de provinciale goederenstromen, 2022
ProvincieAanvoer (mld kg)Intraregionaal (mld kg)Afvoer (mld kg)
Zuid-Holland42575418
Noord-Holland13744121
Noord-Brabant1026484
Gelderland663357
Limburg512748
Zeeland601056
Overijssel412036
Groningen391228
Utrecht321025
Fryslân211318
Drenthe17716
Flevoland16617

Driekwart aangevoerde goederen verlaat Zuid-Holland weer

In 2022 kwam er 425 miljard kilogram aan goederen de provincie Zuid-Holland binnen. Hiervan was ruim een kwart bedoeld voor gebruik in de provincie, zoals grondstoffen voor de industrie in Zuid-Holland. De rest van de inkomende stroom was bestemd voor wederuitvoer of doorvoer naar andere provincies in Nederland of het buitenland. Tegelijk verliet 418 miljard kilogram aan goederen de provincie, waarvan een kwart aanbod van regionaal product. Binnen de provincie zelf werd er 75 miljard kilogram vervoerd. Hiervan betrof 44 procent goederen die zowel werden geproduceerd als werden gebruikt in de provincie. De rest van de intraprovinciale stroom was distributie.

Van de gebruikte goederen in Zuid-Holland kwam 65 procent uit het buitenland, 12 procent uit andere provincies in Nederland en 22 procent uit Zuid-Holland zelf. De regionaal geproduceerde goederen gingen voor 48 procent naar het buitenland, voor 29 procent naar de rest van Nederland en 23 procent bleef in de eigen provincie.

Goederenstromen van Zuid-Holland, 2022Figuur Goederenstromen van Zuid-Holland, 2022. Deze figuur geeft de diverse goederenstromen van, naar en door de provincie Zuid-Holland weer. De goederen kunnen komen uit het buitenland of Nederland. Er worden 8 stromen onderscheiden, deze staan in de datatabel.18GebruikInvoer nationaal40AanbodUitvoer nationaal59 Wederuitvoer42Distributie67 Uitvoer internationaal33Aanbod eigen regio33Aanbod eigen regio253 Doorvoer95 Invoer internationaal Over-/opslag, evt. minimale bewerkingBuitenlandBuitenlandZuid-HollandNederlandNederlandGoederenstromen van Zuid-Holland, 2022x miljard kilogram
Goederenstromen van Zuid-Holland, 2022
Goederenstroom Brutogewicht in mld kg
Invoer internationaal 95
Invoer nationaal 18
Aanbod eigen regio 33
Distributie 42
Uitvoer internationaal 67
Uitvoer nationaal 40
Wederuitvoer 59
Doorvoer 253

Relatief veel aanbod en gebruik van fossiele brandstoffen in Zuid-Holland

Zuid-Holland was in 2022 de provincie met het grootste gebruik en het grootste aanbod van goederen, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. In vergelijking met de andere provincies maken fossiele brandstoffen een relatief groot deel uit het aanbod en gebruik van goederen in Zuid-Holland. Voedings- en genotmiddelen maken een kleiner dan gemiddeld deel uit.

Gebruik en aanbod van goederen, brutogewicht, 2022
RegioLandbouw,-, bosbouw- en visserijproducten (%)Voedingsproducten en genotmiddelen (%)Fossiele brandstoffen (%)Ertsen, ruwe mineralen, minerale producten (%)Chemische producten, kunststoffen, rubber (%)Basismetalen en metaalproducten (%)Machines, apparaten en transportmiddelen (%)Overige goederen (%)
Zuid-Holland, gebruik69511410316
Rest Nederland, gebruik10192121133310
Zuid-Holland, aanbod412511014116
Rest Nederland, aanbod9221221175212
 

Aanbod en gebruik goederen in Zuid-Holland afgenomen

In de periode 2015-2022 kromp het goederengebruik in Zuid-Holland met 12 procent en het aanbod van goederen 9 procent. In de meeste andere provincies nam het gebruik en het aanbod van goederen juist toe. De krimp in Zuid-Holland komt vooral door een afname van het gebruik van fossiele brandstoffen en in mindere mate door dalingen bij de voedingsproducten en de land- en tuinbouwproducten. Exclusief fossiele brandstoffen namen ook in Zuid-Holland de goederenstromen toe.

Brutogewicht van het gebruik en het aanbod van goederen, 2022 t.o.v. 2015
GoederenProvincieGebruik (% verandering t.o.v. 2015)Aanbod (% verandering t.o.v. 2015)
Alle goederenZuid-Holland-12-9
Alle goederenRest Nederland84
Alle goederen exclusief
fossiele brandstoffen
Zuid-Holland511
Alle goederen exclusief
fossiele brandstoffen
Rest Nederland1413