315 miljoen ton vervoerd via buisleidingen in 2022

© ANP / Flip Franssen
In 2022 is er 315 miljoen ton aan lading vervoerd via buisleidingen onder Nederlands grondgebied. Dat is 12 miljoen ton meer dan een jaar eerder. In vergelijking met 2012 is er daarentegen 16 procent minder vervoerd. Vooral het vervoer van aardgas is in die periode afgenomen. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe statistiek gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN).

Vervoerd gewicht door buisleidingen
JaartalVervoerd gewicht door buisleidingen (x mln ton)
2012376
2013386
2014360
2015345
2016351
2017349
2018335
2019334
2020296
2021303
2022315
* voorlopige cijfers

Vooral minder binnenlands vervoer

De daling ten opzichte van tien jaar eerder komt door een afname van het binnenlands vervoer. In 2022 werd via buisleidingen 98 miljoen ton minder vervoerd binnen Nederland dan in 2013, het jaar waarin werd besloten de gaswinning uit het Groningerveld af te bouwen. In dezelfde periode nam de aanvoer van buitenlandse lading toe, terwijl de afvoer ongeveer gelijk bleef. In vergelijking met 2021 is vooral de aanvoer toegenomen, met 17 miljoen ton.

Vervoerd gewicht door buisleidingen
JaartalBinnenlands vervoer (x mln ton)Afvoer (x mln ton)Aanvoer (x mln ton)
20122599918
201326510121
20142419722
20152279028
20162299231
20172248936
20182098541
20192138041
20201777643
20211768541
2022*1658959
* voorlopige cijfers
De verhouding tussen binnenlands vervoer, aanvoer en afvoer was in 2022 anders dan in 2012. In 2012 was bijna 70 procent van het vervoerd gewicht via buisleidingen gericht op binnenlands vervoer en 30 procent ging de grens over. In 2022 was het grensoverschrijdend vervoerd gewicht toegenomen tot ruim 47 procent.

Vervoer van aardgas neemt af

In 2022 bestond bijna 50 procent van het totale gewicht van vervoerde goederen via het buisleidingnetwerk uit (aard)gassen. In 2013 was dit nog 62 procent. De op een na grootste groep goederen die via buisleidingen worden vervoerd is aardolie(producten), met een aandeel van ruim 48 procent. Het transport van chemische stoffen, zoals stikstof en chloor, heeft een aandeel van 2 procent.

Aandeel olie en gas in totaal vervoer door buisleidingen
JaartalAardolie(producten) (%)(Aard)gas (%)
201240,358,0
201335,962,2
201441,356,7
201545,152,7
201644,453,5
201745,752,1
201845,152,3
201948,748,7
202049,248,3
202151,945,5
2022*48,249,8
* voorlopige cijfers
Het vervoer van aardgas is vanaf 2013 afgenomen. In 2022 werd er meer dan 167 miljoen ton aan gassen binnenlands vervoerd via het hoofdtransportnetwerk. Dit was 60 procent minder dan in 2013. De afvoer van aardgas is ook afgenomen, maar minder sterk. De aanvoer van aardgas is de afgelopen jaren daarentegen toegenomen, tot 59 miljoen ton.

Gemeten in vervoerd gewicht is de categorie chemische stoffen de kleinste, met ongeveer 7 miljoen ton per jaar. Ook hier is het binnenlandse vervoersgewicht het grootst, de aanvoer is ongeveer gelijk aan de afvoer.

Onder Nederlandse grondgebied ligt ongeveer 18 duizend kilometer aan buisleidingen, waarvan ongeveer 12 duizend kilometer voor het vervoer van gassen en 6 duizend kilometer voor het vervoer van aardolie, aardolieproducten en andere chemicaliën.

16 procent van Nederlands transport gaat via buisleidingen

Het buisleidingtransport heeft een aandeel van ruim 16 procent in het totale Nederlandse transport. Het grootste deel van het totale transport gaat over de weg (38 procent). De zeevaart is goed voor 29 procent, de binnenvaart voor 15 procent en via het spoor gaat het kleinste deel, namelijk 2 procent van al het vervoer.

Aandeel vervoerswijze in totale transport, 2022*
VervoerswijzeAandeel (%)
Wegvervoer38,2
Zeevaart29,3
Buisleidingvervoer15,5
Binnenvaart14,8
Spoorvervoer2,0
Luchtvaart0,1
* voorlopige cijfers