Warmte/koude-opslag

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Voor de statistiek van de hernieuwbare energie berekent het CBS jaarlijks de energie uit warmte/koude-opslag systemen. Om dit te kunnen doen, hebben we informatie nodig over vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen. Het gaat om een compleet overzicht van alle warmte/koude-opslag projecten van, inclusief actieve projecten zonder vergunning en gedurende het verslagjaar gestaakte projecten.

Aanleveren van gegevens

Op een beveiligde omgeving van het CBS staat een bestand voor u klaar. U kunt dit bestand downloaden. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het bestand naar het CBS uploaden. Voor het down- en uploaden gebruikt u dezelfde inloglink en -codes.
Ga naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Bij het thema Industrie en energie treft u resultaten aan van de diverse onderzoeken over energieproductie en –verbruik. Hier wordt ook verwezen naar de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland waarin het onderwerp WKO in hoofdstuk 6.2 Bodemenergie aan de orde komt.
In de publicatiedatabase StatLine geeft de tabel Aardwarmte en bodemenergie inzicht in de warmte en koude die met WKO-installaties wordt onttrokken.
.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen