Warmte/koude-opslag

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Voor de statistiek van de hernieuwbare energie berekent het CBS jaarlijks de energie uit warmte/koude-opslag systemen. Om dit te kunnen doen, hebben we informatie nodig over vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen. Het gaat om een compleet overzicht van alle warmte/koude-opslag projecten van, inclusief actieve projecten zonder vergunning en gedurende het verslagjaar gestaakte projecten.

Aanleveren van gegevens

Op een beveiligde omgeving van het CBS staat een bestand voor u klaar. U kunt dit bestand downloaden. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het bestand naar het CBS uploaden. Voor het down- en uploaden gebruikt u dezelfde inloglink en -codes.
Ga naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Onderzoeksresultaten

Bij het thema Industrie en energie treft u resultaten aan van de diverse onderzoeken over energieproductie en –verbruik. Hier wordt ook verwezen naar de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland waarin het onderwerp WKO in hoofdstuk 6.2 Bodemenergie aan de orde komt.
In de publicatiedatabase StatLine geeft de tabel Aardwarmte en bodemenergie inzicht in de warmte en koude die met WKO-installaties wordt onttrokken.
.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Relevante links

Recente artikelen