Goederenvervoer via Pijpleidingen

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het CBS publiceert cijfers over goederenvervoer. Denk hierbij aan cijfers over het vervoeren van goederen via de weg, de binnenvaart, het spoor en de zeevaart. Een andere belangrijke manier van vervoer is door (hoofd)pijpleidingen. Goede cijfers hierover zijn dus noodzakelijk.

Het CBS heeft in samenwerking met de Velin afgelopen februari een bijeenkomst georganiseerd waarin samen met de leden van Velin afspraken gemaakt zijn over de aanpak van het verzamelen van relevante cijfers over het pijpleidingvervoer. Met de (leden van) Velin is afgesproken dat in eerste instantie gegevens over 2017 als proeflevering worden uitgevraagd.

Aanleveren van gegevens

We hebben u een brief gestuurd met het verzoek om gegevens aan te leveren via onderstaand Excel-bestand. Het gaat om de volgende gegevens: welke producten (zoals olie, gas of chemicaliën)vervoerd zijn, het gewicht van de goederen, van waar naar waar ze zijn vervoerd en over welke afstand. Wanneer het Excelsjabloon onduidelijkheden bevat of u mist iets, horen wij dit graag, dan kunnen we het sjabloon eventueel verduidelijken of aanpassen.

Download allereerst het Excel-bestand. Dit gaat als volgt:
1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

2012-2016

Input pijpleidingentransport 2012-2016.xlsx
Input pipeline transport 2012-2016 English.xlsx

2017

Input pijpleidingentransport 2017.xlsx
Input pipeline transport 2017 English.xlsx

2018

Input pijpleidingentransport 2018.xlsx
Input pipeline transport 2018 English.xlsx

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.

Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.
Ga naar http://www.cbs.nl/bestandslevering om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar de enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

Onderzoeksresultaten

Bekijk hieronder de themapagina: Industrie en Energie.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen