Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Gegevens aanleveren in tijden van corona

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

Over het onderzoek

Het CBS publiceert in het kader van Europese wetgeving ieder kwartaal de Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit. Deze cijfers worden gebruikt bij het bepalen van nationaal en Europees beleid en om inzicht te krijgen in de energiemarkt. Om de gemiddelde prijzen te berekenen is informatie over kosten en hoeveelheden van aardgas en elektriciteit nodig.

Aanleveren van gegevens

U ontvangt per kwartaal een brief met het verzoek om de gegevens over het afgelopen kwartaal aan te leveren via onderstaand Excel-bestand. In dit bestand wordt gevraagd naar de verbruikte hoeveelheden en bijbehorende kosten in het vorige kwartaal. U hoeft alleen de categorieën te vullen waar uw klanten in vallen.

Vragenlijst Eindverbuikersprijzen

Download allereerst het Excel-bestand. Dit gaat als volgt:
1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.
Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op Statline.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen