Onderzoeksresultaten

Het CBS presenteert zijn onderzoeksresultaten op verschillende manieren;

- op deze site (CBS.nl) zijn de resultaten per branche ingedeeld; gebruik het menu om naar uw branche te gaan. 

- op CBSinuwbuurt.nl zijn de resultaten per buurt ingedeeld

- op StatLine (de elektronische online databank van het CBS) en op de algemene CBS-site zijn de resultaten per thema ingedeeld. Verder heeft het CBS een aantal dossiers samengesteld met statistische informatie. Dit is informatie over actuele onderwerpen vanuit een groot aantal thema's. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de thema's en dossiers die relevant zijn voor ondernemers: 

Referentie Grootboek Schema

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Banken vragen veel gegevens uit van marktpartijen. Zij hechten er groot belang aan om de administratie procedures die dat oproept zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te laten zijn. De afgelopen jaren is in het kader van Standard Business Reporting veel aandacht besteed aan gestandaardiseerde rapportagemodellen. Deze worden jaarlijks onderhouden en gepresenteerd als Nederlandse Taxonomie en Banken Taxonomie.
Lees hier verder

Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beheert en onderhoudt een codelijst met cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid. Deze lijst wordt tweemaal per jaar aangepast; wijzigingen per 1 januari en per 1 juli.
Lees hier verder