Landbouwinformatie ook belangrijk voor boeren

© ANP
Medewerking van de boeren aan CBS-enquêtes is erg belangrijk. De boeren hebben voor hun bedrijfsvoering veel belang bij de resultaten uit de CBS-enquêtes. Bovendien zijn de cijfers onontbeerlijk bij de ontwikkeling van een passend landbouwbeleid. Statistieken die het CBS maakt met hun gegevens worden onder meer gebruikt in internationaal overleg over handelsverdragen en vergaderingen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Met onafhankelijke en betrouwbare landbouwinformatie kan Nederland zijn internationaal dominante rol vasthouden en uitbouwen. In toenemende mate is er behoefte aan landbouwinformatie en transparantie. Consumenten en winkeliers willen steeds vaker weten waar land- en tuinbouwproducten vandaan komen en ook hoe deze worden geproduceerd. Kortom, boeren hebben ook zelf baat bij betrouwbare landbouwinformatie. Om de respons en daarmee de kwaliteit van de enquêtes te waarborgen is een aantal enquêtes met ingang van 2016 verplicht gesteld.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/5af9052b3d2e44d6830ff4b5ed49ad47]

Welke enquêtes?

  • oogstraming akkerbouw
  • oogstraming groenten open grond
  • decembertelling varkensstapel
  • gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Van vrijwillig naar verplichting

Deze enquêtes zijn verplicht gesteld om de volgende redenen:

  • Een hogere respons is nodig om de kwaliteit van de statistiek te waarborgen. Als iedereen het invult kan er doelmatiger worden gewerkt.
  • Vanuit Europa is het CBS verplicht de onderzoeksresultaten uit deze enquêtes te verstrekken. Dat geldt ook voor alle andere EU-landen.

De CBS enquêtes zijn zo opgesteld dat boeren zo min mogelijk hoeven te doen. Veel gegevens heeft CBS immers al vanuit registers en de jaarlijkse Landbouwtelling. CBS is erop gericht om de boeren met zo weinig mogelijk aanvullende enquêtes te belasten. De laatste jaren is het aantal vragenlijsten dat CBS gebruikt en de tijd die CBS aan bedrijven vraagt al sterk teruggedrongen. Als het gaat om de vijf eerder genoemde onderzoeken zijn er momenteel geen andere opties.

Voor meer informatie over deze enquêtes is Cor Pierik beschikbaar als perswoordvoerder (070-337 44 44). Resultaten uit voorgaande onderzoeken zijn op te vragen bij CBS Infoservice (088-570 70 70). Voor ondersteuning bij of vragen over het invullen van de enquêtes kunt u contact opnemen met het CBS klantinformatiecentrum (045-570 64 00).