Hernieuwbare energie in Nederland 2019

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 7,4 procent in 2018 naar 8,7 procent in 2019.
In Hernieuwbare Energie in Nederland 2019 presenteert het CBS de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie voor warmte, elektriciteit en vervoer.