Zoekresultaten

68 resultaten voor keyword:binnenvaart
68 resultaten voor keyword:binnenvaart

Pagina 3 van 3

Binnenvaart uit koers

De omzet van de binnenvaartbedrijven daalde in het tweede kwartaal van 2012 voor de tweede achteenvolgende keer. In 2011 steeg de omzet nog flink als gevolg van de laagwaterstanden. Het aantal...

Artikelen

CO2-emissies in tweede kwartaal hoger

De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal met 0,5 procent op jaarbasis. Toch is 2,8 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Herziene versie: Lichte daling omzet goederenvervoer

De omzet in de goederenvervoerbranches daalde in het eerste kwartaal van 2012 licht. Dit kwam door een afname in de bedrijvigheid als gevolg van de afgezwakte economie.

Artikelen

Groeitempo transport vlakt af in 2011

De omzet van de transportsector groeide in het vierde kwartaal van 2011 met bijna drie procent. Dit is minder dan in de kwartalen ervoor. De vraag naar vervoer steeg minder hard door de lagere groei...

Artikelen

Binnenvaart vaart wel bij lage waterstand

De omzet van de binnenvaart was in het tweede kwartaal van 2011 bijna 20 procent groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is mede te danken aan laag water.

Artikelen

Transportsector klimt in derde kwartaal 2010 verder uit dal

De transportbedrijven hebben in het derde kwartaal 5 procent meer omgezet dan in het derde kwartaal van 2009.

Artikelen

Omzetdaling transportsector in derde kwartaal gestabiliseerd

In het derde kwartaal van 2009 lag de omzet van de transportsector 12 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee was de omzetdaling in het derde kwartaal even groot als in het...

Artikelen

Nederland heeft drukste spoor van de EU

Nederland heeft het drukst bereden spoor van de Europese Unie.

Artikelen

Hoe druk is het nu werkelijk op het Nederlandse spoor?

Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met dat in de andere landen van de Europese Unie.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Hoeveel vracht gaat er via de Nederlandse binnenwateren?

Herkomst en bestemming van vracht naar soort goederen vervoerd via de Nederlandse wateren

Overig

Goederenvervoer via binnenvaart

Goederenvervoer in Nederland naar herkomst en bestemming door binnenvaartschepen

Overig

Hoeveel binnenvaartschepen zijn er in Nederland?

Aantal binnenschepen met Nederlandse vlag naar laadvermogen en soort

Overig