Zoekresultaten

74 resultaten voor keyword:binnenvaart
74 resultaten voor keyword:binnenvaart

Pagina 3 van 3

Omzetdaling transportsector in derde kwartaal gestabiliseerd

In het derde kwartaal van 2009 lag de omzet van de transportsector 12 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee was de omzetdaling in het derde kwartaal even groot als in het...

Artikelen

Transportsector klimt in derde kwartaal 2010 verder uit dal

De transportbedrijven hebben in het derde kwartaal 5 procent meer omgezet dan in het derde kwartaal van 2009.

Artikelen

Omzet transportsector blijft op peil in derde kwartaal 2012

De omzet van de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2012 met ruim 3 procent en steeg hiermee voor het tiende kwartaal op rij. De meeste branches, zoals de luchtvaart en de koeriers,...

Artikelen

Omzet transport nipt in de plus

De omzet van de transportsector steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met een half procent. Vooral de positieve omzetontwikkelingen van de luchtvaartbedrijven en koeriers droegen hieraan bij.

Artikelen

Meer goederen vervoerd door binnenvaart in 2014, omzet blijft achter

Het goederen vervoer over de Nederlandse binnenwateren is in 2014 met 3 procent gestegen. De omzetten nemen toe, maar zijn nog niet op het niveau van vóór de crisis.

Artikelen

Binnenvaart vervoert minder door lage waterstanden

De binnenvaart heeft in het derde kwartaal 5 procent minder vracht vervoerd dan een jaar eerder. De waterstand in een aantal Nederlandse rivieren was uitzonderlijk laag.

Artikelen

Factsheet goederenvervoer 2015

Hoeveel goederen werden in 2015 vervoerd per zeeschip, vliegtuig, vrachtwagen, binnenvaartschip en trein?

Artikelen

Omzetgroei transportsector houdt aan

In het vierde kwartaal van 2018 groeide de omzet in de transportsector met 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Artikelen

Post en koeriers doen goede zaken in coronatijd

De omzet van de transportsector daalde in het derde kwartaal van 2020 met ruim 15 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij veel branches stond de omzet in het teken van de...

Artikelen

Omzetontwikkeling personenvervoer opnieuw negatief

De omzet in de transportsector was in het eerste kwartaal van 2021 4,1 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2020. Bij de branches met vooral personenvervoer nam de omzet af door...

Artikelen

Grootste omzetdaling sinds 2012 voor binnenvaart

Omzetontwikkeling in de binnenvaart in het tweede kwartaal van 2016

Artikelen

Maritieme monitor, 2017-2018

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2017 en 2018

Cijfers

Vervoerd gewicht van en naar Limburg 2009-2017

Het vervoerd gewicht per verschijningsvorm vanuit, naar en binnen Limburg berekend over de periode 2009 – 2017.

Cijfers

Monitor Kop van Noord-Holland, 2018 - 2019

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2018 en 2019

Cijfers

Maritieme monitoren, 2018-2019

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2018 en 2019

Cijfers

Maritieme monitoren, 2019-2020

Economische- en arbeidsmarktindicatoren voor de maritieme sectoren in Nederland in 2019 en 2020

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Vervoersprestaties; aanvoer per land en afvoer per land. Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en aantal containers.

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, SBI 2008, seizoengecorrigeerd

Conjunctuurenquête Nederland, COEN, productie, omzet, winstgevendheid Economisch klimaat, personeelssterkte, bedrijfstakken,seizoengecorrigeerd

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Cijfers

Wegvervoer; kerncijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht, ladingtonkilometers, afgelegde afstand, aantal beladen ritten in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen

Wegvervoer; vervoerd gewicht in het beroeps- en eigen vervoer naar land van laden en lossen

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden

Cijfers

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Transportbedrijven. Omzet: indexcijfers 2010=100, ontwikkeling. Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008).

Cijfers