Omzetdaling transportsector in derde kwartaal gestabiliseerd

In het derde kwartaal van 2009 lag de omzet van de transportsector 12 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee was de omzetdaling in het derde kwartaal even groot als in het tweede kwartaal. De omzet in de transportsector is gedaald door de mondiale kredietcrisis en de recessie in Nederland, die de bedrijvigheid in de sector sterk deden afnemen.

Grootste daling voor expediteurs en zeevaart

De expediteursbranche, die goed is voor 20 procent van de omzet van de gehele sector, was in het derde kwartaal een van de grootste dalers. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder nam de omzet af met 21 procent. Ook in de zeevaart, goed voor 9 procent van de omzet van de sector, daalde de omzet met bijna 21 procent. Daarmee stabiliseerde de omzetdaling in deze branches.

Omzetontwikkeling in procenten ten opzichte van een jaar eerder

Omzetontwikkeling transportsector

Omzet binnenvaart bijna 16 procent lager

De binnenvaart, die 3 procent van de omzet in de transportsector genereert, zette in het derde kwartaal van 2009 bijna 16 procent minder om dan een jaar eerder. Deze daling was iets kleiner dan die in de voorgaande twee kwartalen.

Binnen de binnenvaart liep de omzet van de vracht- en duwvaart juist harder terug dan in de voorgaande kwartalen. Dit kwam door onder meer een afname van het aantal orders uit de industrie en de bouwnijverheid.

De omzet van de tankvaart nam in het derde kwartaal toe. Deze branche heeft beduidend minder last van de recessie dan de rest van de binnenvaart. In de voorgaande kwartalen daalde de omzet nog.

Bijna 14 procent minder omzet voor goederenwegvervoer

De omzet van het goederenwegvervoer, dat goed is voor 29 procent van de omzet in de transportsector, daalde in het derde kwartaal met bijna 14 procent. Het grootbedrijf in deze branche had aanzienlijk minder last van de economische crisis dan het midden- en kleinbedrijf.

André Weber en Marcel van der Geest

Bron: StatLine, Transportbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008