Containers in de binnenvaart

Vorig jaar vervoerde de Nederlandse binnenvaart 1,9 miljoen containers, 200 000 meer dan in 1997. De maat daarbij is de teu, de twintig-voet equivalent. Grotere containers worden omgerekend naar de teu. Zo telt een container van 30 voet voor anderhalve teu, een container van 40 voet voor twee.

Meer dan de helft van de containers hebben de schepen in Nederland geladen en afgeleverd in het buitenland. De aanvoer van containers uit het buitenland was goed voor eenderde van het totaal. Vervoer binnen Nederland maakte 17% uit van de teu’s die de binnenvaart transporteerde.

Containervervoer in de binnenvaart, 1998 (totaal 1,9 miljoen teu's)

Containervervoer in de binnenvaart, 1998 (totaal 1,9 miljoen teu's)

Vooral buurlanden

Duitsland is het belangrijkste land van bestemming. Daarheen vervoerde de binnenvaart vorig jaar zo’n 620 000 teu’s. Uit Duitsland kwamen ruim 180 000 teu’s naar Nederland.

Als land van herkomst is België het meest belangrijk. Van daaruit werden ruim 370 000 teu’s per binnenschip naar Nederland vervoerd. Naar België gingen 310 000 teu’s. Ter vergelijking: het vervoer binnen Nederland bedroeg 315 000 teu’s.

Containervervoer in de internationale binnenvaart, 1998

Containervervoer in de internationale binnenvaart, 1998
Leo Hendriks en Marly Odekerken