Minder transport over binnenwateren in 2012

In 2012 werd er 334 miljoen ton aan lading over Nederlandse binnenwateren vervoerd. Dat is 3 procent minder dan in 2011. Vooral het binnenlands vervoer liep terug.

Binnenlands vervoer fors afgenomen

Het binnenlandse transport over de binnenwateren daalde in 2012 met 7 procent tot onder de 100 miljoen ton. De afname werd voornamelijk veroorzaakt door de malaise in de bouw. Twee derde van de krimp kwam voor rekening van bouwgerelateerde goederen. Bij de af- en aanvoer, waarin het aandeel bouwgerelateerde goederen gering is, bleef de daling beperkt tot 3 respectievelijk 1 procent. De doorvoer liet wel een stijging zien.

Goederenvervoer over de binnenwateren

Goederenvervoer over de binnenwateren

Duitsland belangrijkste bestemming

Duitsland is de voornaamste buitenlandse bestemming van goederen die over de Nederlandse binnenwateren worden afgevoerd. In 2012 werd 74 miljoen ton naar Duitsland verscheept. Dat is twee keer zoveel als over de weg naar Duitsland wordt getransporteerd. De totale af- en aanvoer naar en van Duitsland over de binnenwateren kwam in 2012 uit op ruim 100 miljoen ton en was daarmee hoger dan het binnenlandse vervoer.

België is het belangrijkste herkomstland van goederen die over de binnenwateren aangevoerd worden. In 2012 ging het om 30 miljoen ton, 2 miljoen ton meer dan vanuit Duitsland verscheept werd.

Af- en aanvoer van goederen over de binnenwateren naar herkomst en bestemming, 2012

Af- en aanvoer van goederen over de binnenwateren naar herkomst en bestemming

Maarten Pouwels

Bron: StatLine, Binnenvaart; goederenvervoer binnenlandse en internationale binnenvaart