Groeitempo transport vlakt af in 2011

In het laatste kwartaal van 2011 steeg de omzet van de transportsector minder hard dan in de voorgaande kwartalen. De vraag naar vervoer steeg minder hard door de lagere groei van de wereldhandel. Deze trend was in alle kwartalen van 2011 zichtbaar. Uitschieter in positieve zin was de binnenvaart, waarvan de omzet in 2011 met bijna 12 procent steeg.

Omzetontwikkeling transport

Grafiek omzetontwikkeling transportsector

In laatste kwartaal bijna 3 procent groei

De omzet van de transportsector groeide in het vierde kwartaal van 2011 met bijna drie procent. Dit is minder dan in de kwartalen ervoor. Door onder andere de lagere groei van de buitenlandse handel nam de vraag naar vervoer namelijk aanzienlijk minder toe. In deelmarkten als het goederenwegvervoer, de luchtvaart en de binnenvaart was dit duidelijk merkbaar. In de laatste twee kwartalen van 2011 groeide de omzet minder dan de eerste twee. Toen steeg de omzet nog met ongeveer zes procent. Over heel 2011 groeide de omzet met bijna vijf procent. Hiermee ligt deze nog ruim zes procent onder het niveau van voor het crisisjaar 2009.

Omzetontwikkelingen deelmarkten transportsector

Grafiek omzetontwikkeling van binnenvaart, goederenwegvervoer en luchtvaart
Binnenvaart groeit het meest

De omzet van de binnenvaart was in 2011 sterk afhankelijk van de waterstanden. Bij een lage waterstand kan een schip namelijk minder vervoeren. Hierdoor neemt tijdelijk de overcapaciteit af en stijgen de tarieven. Toeslagen en gestegen tarieven stuwden de omzet van de binnenvaart op in het laatste kwartaal. Over heel 2011 steeg de omzet met bijna 12 procent.

Het goederenwegvervoer sloot het jaar af met een kleine één procent omzetgroei in het laatste kwartaal. De omzet in heel 2011 steeg met ruim zes procent. Dat is nog bijna vier procent onder het niveau van vòòr de crisis in 2009,. De stijging in 2011 komt voor ongeveer de helft door gestegen tarieven.

Ook de omzet van de luchtvaart steeg in het vierde kwartaal slechts licht, twee procent. In het eerste halfjaar was de groei nog bijna 10 procent.

Robbert de Ruijter

Bron: StatLine