Zoekresultaten

75 resultaten voor keyword:binnenvaart
75 resultaten voor keyword:binnenvaart

Pagina 2 van 3

Binnenvaart vaart wel bij lage waterstand

De omzet van de binnenvaart was in het tweede kwartaal van 2011 bijna 20 procent groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is mede te danken aan laag water.

Artikelen

Kwartaalmonitor transport, eerste kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de transportsector in het eerste kwartaal van 2017.

Artikelen

Groeitempo transport vlakt af in 2011

De omzet van de transportsector groeide in het vierde kwartaal van 2011 met bijna drie procent. Dit is minder dan in de kwartalen ervoor. De vraag naar vervoer steeg minder hard door de lagere groei...

Artikelen

Binnenvaart uit koers

De omzet van de binnenvaartbedrijven daalde in het tweede kwartaal van 2012 voor de tweede achteenvolgende keer. In 2011 steeg de omzet nog flink als gevolg van de laagwaterstanden. Het aantal...

Artikelen

Meer gevaarlijke stoffen via de binnenvaart

In de afgelopen tien jaar zijn er steeds meer gevaarlijke stoffen via de binnenvaart vervoerd

Artikelen

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak

Cijfers

Goederenvervoer; binnenlands en grensoverschrijdend

Deze tabel bevat cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer

Cijfers
Artikelen

Binnenvaart in moeilijk vaarwater

De omzet van de binnenvaart daalde in het vierde kwartaal van 2012 met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Hiermee lag de omzet over heel 2012 onder het niveau van 2011. Directe...

Artikelen

Transportsector sluit 2012 af met positieve omzetgroei

De omzet van de transportsector steeg in het laatste kwartaal van 2012 met ruim 2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011. De jaaromzet groeide over heel 2012 met 3 procent. Slechts...

Artikelen

Omzet transportsector zet stijgende lijn voort

De omzet van de totale transportsector steeg in het derde kwartaal van 2014 met 2,5 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee stijgt deze omzet voor het vijfde kwartaal op rij.

Artikelen

Record aan goederen vervoerd in Nederland

De omvang van het goederenvervoer in Nederland is in 2015 gestegen naar een recordhoogte van 1,64 miljard ton.

Artikelen

Binnenvaart vervoerde minder droge bulkgoederen in 2019

In 2019 vervoerde de binnenvaart 361 miljoen ton goederen, 0,4 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Omzet transportsector ruim 32 procent hoger in tweede kwartaal

De omzet van de transportsector was in het tweede kwartaal van 2022 ruim 32 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2021.

Artikelen

Omzet transportsector stijgt licht

De omzet van de transportsector steeg in het laatste kwartaal van 2013 met bijna 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook over heel 2013 nam de omzet met bijna 1 procent toe tot een jaaromzet...

Artikelen

Tabellen snelle indicatoren goederenvervoer

In deze tabellen staan de cijferreeksen van het dashboard: de ontwikkeling van het aantal vervoersbewegingen door binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtauto’s en zeevaartschepen per...

Cijfers

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Wegvervoer; vervoerd gewicht, vervoerstromen, in het beroepsvervoer en in het eigen vervoer

Cijfers
Artikelen

Meer goederen vervoerd door binnenvaart in 2014, omzet blijft achter

Het goederen vervoer over de Nederlandse binnenwateren is in 2014 met 3 procent gestegen. De omzetten nemen toe, maar zijn nog niet op het niveau van vóór de crisis.

Artikelen

Omzet transport nipt in de plus

De omzet van de transportsector steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met een half procent. Vooral de positieve omzetontwikkelingen van de luchtvaartbedrijven en koeriers droegen hieraan bij.

Artikelen

Omzet transportsector blijft op peil in derde kwartaal 2012

De omzet van de transportsector groeide in het derde kwartaal van 2012 met ruim 3 procent en steeg hiermee voor het tiende kwartaal op rij. De meeste branches, zoals de luchtvaart en de koeriers,...

Artikelen

Transportsector klimt in derde kwartaal 2010 verder uit dal

De transportbedrijven hebben in het derde kwartaal 5 procent meer omgezet dan in het derde kwartaal van 2009.

Artikelen

Omzetdaling transportsector in derde kwartaal gestabiliseerd

In het derde kwartaal van 2009 lag de omzet van de transportsector 12 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee was de omzetdaling in het derde kwartaal even groot als in het...

Artikelen

Jaarmonitor Goederenvervoer 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in het goederenvervoer in Nederland in 2016.

Artikelen