Herziene versie: Lichte daling omzet goederenvervoer

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat op 12 juni om 9.30 uur is verschenen. Het artikel is op drie punten aangepast. In de eerste zin van de alinea over de binnenvaart stond dat de omzet was gedaald met een kleine 2 procent; dat moet zijn met bijna 1 procent. In de derde zin van deze alinea stond ruim 11 procent; dat moet zijn bijna 12 procent. De eerste figuur is vernieuwd.

De omzet in de goederenvervoerbranches daalde in het eerste kwartaal van 2012 licht. Dit kwam door een afname in de bedrijvigheid als gevolg van de afgezwakte economie.

Minder omzet in goederenwegvervoer

De wegvervoerders hebben in het eerste kwartaal van 2012 bijna 2 procent minder omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze daling werd veroorzaakt door een afname van de bedrijvigheid. Zo was er onder andere door de malaise in de bouw minder vraag naar transportcapaciteit.

Ook minder omzet in binnenvaart

In de binnenvaart daalde de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 1 procent. In het eerste gedeelte van het kwartaal kon er minder gevaren worden vanwege de strenge vorst. In 2011 steeg de omzet nog met bijna 12 procent. Een groot deel van het jaar was er schaarste in de benutbare scheepsruimte als gevolg van de laagwaterstanden, waardoor de schepen minder lading konden vervoeren. Dat deed de tarieven stijgen.

Omzetontwikkelingen deelmarkten transport

Omzetontwikkelingen deelmarkten transport

Luchtvaart stijgt

In het vrachtvervoer door de lucht daalde de omzet eveneens. In het passagiersvervoer steeg de omzet daarentegen wel. De totale omzet in de luchtvaart steeg daardoor in het eerste kwartaal met 7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar.

Hoewel het eerste kwartaal van 2011 het negende op rij was waarin de omzet in de luchtvaart steeg, ligt deze omzet nog steeds ongeveer 5 procent onder het niveau van voor het crisisjaar 2009.

Robbert de Ruijter en André Weber

Bron: StatLine, Transportbedrijven; omzetontwikkeling