Binnenvaart in moeilijk vaarwater

De omzet van de binnenvaart daalde in het vierde kwartaal van 2012 met 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Hiermee lag de omzet over heel 2012 onder het niveau van 2011. Directe oorzaken zijn het magere ladingaanbod en onder druk staande prijzen. Het aantal faillissementen steeg fors.

Omzetontwikkeling binnenvaartbedrijven
Grafiek omzet binnenvaart

Binnenvaart loopt averij op in 2012

De omzet van de binnenvaartschippers daalde in 2012 met 7 procent. Alle kwartalen van 2012 noteerden een min. In 2011 steeg de omzet nog fors, met bijna 12 procent. Dat kwam door langdurige perioden van laag water, waarin meer schepen nodig waren. Dat loste de overcapaciteit tijdelijk op en daardoor stegen de tarieven. De hele branche genereerde in 2012 een omzet van ruim 2,1 miljard euro.

Binnenvaart: faillissementen
Grafiek faillissementen in de binnenvaart

Fors meer faillissementen

In 2012 werden 29 faillissementen uitgesproken tegenover 18 in 2011. Vooral in de vracht- en sleepvaart nam het aantal faillissementen toe. In totaal zijn er ruim vierduizend bedrijven actief in de binnenvaart.

Robbert de Ruijter

Bron: StatLine, Omzet binnenvaart