Omzet transport nipt in de plus

De omzet van de transportsector lag in het tweede kwartaal van dit jaar een half procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de positieve omzetontwikkelingen van de luchtvaartbedrijven en koeriers droegen hieraan bij. De omzetten van de binnenvaart, het goederenwegvervoer en andere logistieke dienstverleners daalden echter door het teruggelopen goederenaanbod.

Omzetontwikkeling van enkele transportbranches, 2e kwartaal 2013

Omzetontwikkeling van enkele transportbranches, 2e kwartaal 2013

Luchtvaart zet stijgende lijn voort

In de luchtvaart steeg de omzet, onder andere door meer passagiersvervoer en het doorberekenen van stijgende brandstofprijzen. Vanaf 2009 laat de luchtvaart alleen maar positieve omzetontwikkelingen zien.

De stijging van de online verkopen had een gunstig effect op de bedrijvigheid van de lokale post- en koeriersbedrijven. De omzetten van de koeriers stegen ondanks de aanhoudende crisis. Het merendeel van de goederen wordt door koeriers bij de consument bezorgd. De tarieven van koeriersdiensten stegen in het tweede kwartaal licht.

Omzetontwikkeling van lokale post- en koeriersbedrijven

Omzetontwikkeling van lokale post- en koeriersbedrijven

Goederenwegvervoer zakt verder weg

De omzetontwikkeling bij de wegtransporteurs pakte het tweede kwartaal negatief uit, ondanks de licht gestegen vrachtprijzen. De omzet daalde met ruim 3 procent vergeleken met een jaar eerder en werd veroorzaakt door het afgenomen aanbod van goederen. Een dergelijke omzetdaling is de laatste jaren niet voorgekomen.

Omzet binnenvaart daalt wederom

Voor het zesde kwartaal op rij is het de binnenvaarders niet gelukt om de omzet te laten stijgen. In het tweede kwartaal was de omzetdaling een kleine 3 procent. De overcapaciteit, malaise in de bouw en een dalend goederenaanbod spelen de binnenvaart nog steeds parten.

Crisis ook bij expediteurs merkbaar

De omzet van veel logistieke dienstverleners, zoals opslag-, laad-, los- en  overslagbedrijven en expediteurs is in het tweede kwartaal afgenomen. Het teruggelopen aanbod van goederen zorgde voor een afname van de vraag naar logistieke diensten. Inmiddels is de economische crisis ook merkbaar bij de expediteurs. De omzet daalde voor het eerst sinds het begin van 2010.

Omzetontwikkeling expediteurs

Omzetontwikkeling expediteurs

Robbert de Ruijter en André Weber

Bron: StatLine, Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2010 = 100