Opnieuw meer containers vervoerd in de binnenvaart

In 2006 nam het containervervoer in de Nederlandse binnenvaart toe met 9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2006 werden ongeveer 816 duizend twenty foot equivalent units (TEU) over de Nederlandse binnenwateren verscheept. Het binnenlandse vervoer van containers laat al jarenlang een gestage groei zien.

Het vervoerde gewicht in de Nederlandse binnenvaart is in 2006 gestegen met 2,6 procent ten opzichte van een jaar eerder en kwam uit op 97,5 miljoen ton. Hiermee is de daling in 2005 voor meer dan de helft goedgemaakt.

Containervervoer in de Nederlandse binnenvaart

Containervervoer in de Nederlandse binnenvaart

Bron: StatLine, Goederenstromen in de binnenlandse en internationale binnenvaart