Omzet transportsector stijgt licht

De omzet van de transportsector steeg in het laatste kwartaal van 2013 met bijna 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Ook over heel 2013 nam de omzet met bijna 1 procent toe tot een jaaromzet van bijna 75 miljard euro.

Omzetontwikkeling van transportbranches, vierde kwartaal 2013

Omzetontwikkeling van transportbranches, vierde kwartaal 2013

Wegtransport profiteert van meer vracht

De omzet van wegtransporteurs, verreweg de grootste branche in de transportsector, steeg in het vierde kwartaal met 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit was hiermee de eerste omzetstijging in 2013. Het goederenwegvervoer profiteerde onder andere van een toename van de export. Grotere vrachtvolumes zorgden voor stijgende opbrengsten, vooral bij de middelgrote bedrijven, terwijl de tarieven op vrijwel hetzelfde niveau lagen als een jaar eerder.

Verhuisbedrijven behaalden 3 procent meer omzet in het vierde kwartaal door een stijging in het aantal opdrachten. Dit terwijl verhuizers 3 procent minder rekenden voor hun diensten.

Koeriers profiteerden van meer internetbestellingen. Een groter aantal pakketten en een tariefstijging zorgden ervoor dat hun omzet met ruim 5 procent omhoog ging. Veel expediteurs zagen echter de omzet voor het derde kwartaal op rij dalen, ditmaal met 2 procent.

Positieve stemming overheerst

Ondernemers uit de hele transportsector zijn per saldo positief gestemd over het toekomstige economische klimaat. Er wordt positiever gedacht over de tarieven dan een jaar eerder. De zeevaart en binnenvaart gaven vaker dan andere transportbranches aan omzetstijgingen te verwachten.

Robbert de Ruijter

Bronnen: StatLine