Scheepvaart op de binnenwateren

In 1998 is het binnenlandse vervoer te water in ons land met 2% licht toegenomen. Bouwmaterialen vormden de belangrijkste scheepslading. Het vervoer van containers raakt ook in het binnenlands vervoer steeds meer ingeburgerd. Samen verwerkten de containerterminals Utrecht en Meppel al meer dan 40 000 TEU. Dit is de maat van één container van 20 feet lang.

Binnenlands goederenvervoer door Nederlandse ondernemingen

Binnenlands goederenvervoer door Nederlandse ondernemingen
In 1998 is in de internationale binnenvaart 4,8 miljoen ton minder vervoerd dan een jaar eerder. Het record van 1997, totaal 224,5 miljoen ton, is dus op een haar na geëvenaard. Ondanks deze geringe teruggang, groeide het vervoer van kolen naar het Duitse achterland met bijna 9%. Daarmee komt het aandeel van deze brandstof in het totale vervoer op bijna 10% uit. Verreweg de belangrijkste goederengroep vormen ook hier de bouwmaterialen met 21%.

Internationale binnenvaart, 1998

Internationale binnenvaart, 1998
Lobith is met ruim 166 000 schepen in 1998 het meest gepasseerde telpunt in de binnenvaart. Met iets meer dan 115 000 schepen zijn de Volkeraksluizen de meest gepasseerde sluis. Daar is het dus beduidend drukker geweest dan in sluis nummer twee van de lijst. Toch kunnen de Kreekraksluizen met 69 000 gepasseerde schepen zeker niet tot de stille wateren worden gerekend.

Ed van Gelder

Bron: Nederland en de scheepvaart op de binnenwateren.