Meer containers en minder zand via binnenwater

Het vervoer van zand en grind in de Nederlandse binnenvaart is tussen 2001 en 2005 met 35 procent verminderd tot 36 miljoen ton. Daarentegen steeg dit transport van containers in diezelfde periode met 15 procent. Hiermee zijn er in 2005 ongeveer 747 duizend twenty foot equivalent units (TEU) over de Nederlandse binnenwateren verscheept.

Wegvervoer versus binnenvaart

Tussen 2001 en 2005 is het totaal vervoerde gewicht in de Nederlandse binnenvaart met ruim 12 procent gedaald tot 95 miljoen ton. Daarentegen steeg het binnenlands goederenvervoer over de weg in de periode 2001-2004 met bijna 13 procent tot 530 miljoen ton. Deze stijgende lijn zet door in 2005.

Minder zand en grind

In de Nederlandse binnenvaart is ongeveer 45 procent van het vervoerde gewicht (43 miljoen ton) ruwe materialen en bouwmateriaal. Het leeuwendeel hiervan is zand en grind (36 miljoen ton). Doordat zand en grind relatief zware producten zijn, heeft een afname van dit vervoer een relatief sterke invloed op het totaal vervoerde gewicht in de binnenvaart.

Zand en grind wordt vooral gebruikt in de beginfase van infrastructurele werken. Het aflopen van deze eerste fase voor zowel de Betuwelijn als de HSL leidde de afgelopen jaren tot een sterk verminderde vraag en dus tot een sterke afname van het vervoerde gewicht. Ook bij het wegvervoer werd er minder zand en grind getransporteerd.

Nederlandse binnenvaart

Nederlandse binnenvaart

Stijging containervervoer

Het containervervoer naar Nederland over zee is tussen 2001 en 2004 met 37 procent gestegen. Hiermee steeg dit vervoer tot 4,3 miljoen TEU. Deze stijgende lijn zet zich door in 2005. De stijging in de Nederlandse binnenvaart is minder groot. In de periode 2001-2005 steeg het vervoer met 15 procent tot ongeveer 747 duizend TEU.

Containervervoer binnenvaart

Containervervoer binnenvaart

Rob Willems