Goederenvervoer steeds meer over de weg

In 2005 ging 75 procent van het totale binnenlandse goederenvervoer over de weg. Dat is 2 procentpunt meer dan in 2002. Het aandeel van de binnenvaart nam in deze periode met 2 procentpunt af tot 23 procent.

Binnenlands goederenvervoer

Binnenlands goederenvervoer

Wegvervoer neemt snel toe

Het binnenlandse wegvervoer steeg van 30 miljard ladingtonkilometers in 2002 naar 34 miljard in 2005. De hoeveelheid goederen die over de rivieren werd vervoerd, bleef steken op 10,5 miljard ladingtonkilometers. Het vervoer per spoor liet een lichte toename zien tot net boven de 1 miljard ladingtonkilometers.

Het vervoer over de weg heeft het voordeel van meer flexibiliteit. Goederen kunnen bij de deur worden opgehaald en afgeleverd en bij verkeersstremmingen kan worden gezocht naar een alternatieve route.

Aandeel Nederlandse binnenvaart hoogste van Europa

Als ook het internationale goederenvervoer binnen Nederland wordt meegeteld, dan is het aandeel van de binnenvaart groter, namelijk 32 procent in 2005. Dit aandeel is bovendien veel groter dan in andere Europese landen. Zowel in België als in Duitsland werd 14 procent van de goederen via de binnenvaart vervoerd.

Met het goederenvervoer per spoor en over de binnenwateren samen, als alternatief voor de weg, nam Nederland in 2005 een vijfde plaats in Europa in. In de nabije toekomst zal, naar verwachting, ons grensoverschrijdend goederenvervoer per spoor toenemen door de ingebruikname van de Betuweroute.

Goederenvervoer in Europa in 2005

Goederenvervoer in Europa in 2005

Veel goederenvervoer per spoor in Baltische staten

Opvallend is het grote gebruik van het spoor in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. In 2005 ging in die landen bijna 60 procent van het goederenvervoer per spoor. Het gewicht van Baltische treinladingen ligt gemiddeld ook drie keer hoger dan in de rest van Europa.

Pascal Ramaekers

Bron: StatLine,