Binnenvaart vaart wel bij lage waterstand

De omzet van de binnenvaart was in het tweede kwartaal van 2011 bijna 20 procent groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is mede te danken aan laag water.

Laag waterpeil draagt bij aan stijging omzet

In het tweede kwartaal van 2011 viel weinig regen, waardoor het waterpeil van de rivieren laag was. Schepen konden daarom minder lading vervoeren en dus waren er meer nodig voor dezelfde hoeveelheid lading. Hierdoor verminderde de overcapaciteit en stegen de vrachtprijzen fors. Verder ontvangen schippers een toeslag wanneer zij door laagwater minder lading kunnen vervoeren. De lage waterstand droeg zo bij aan de hoge omzetgroei van de binnenvaart in het tweede kwartaal van dit jaar.

In het tweede kwartaal van 2011 was de omzet van de binnenvaart namelijk bijna 20 procent groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ondanks deze stijging ligt het omzetniveau nog bijna 7 procent onder het niveau van voor de crisis.

Omzetontwikkeling binnenvaart

Omzetontwikkeling binnenvaart

Ook omzetstijging in andere branches transport

Bij het goederenwegvervoer groeide de omzet in het tweede kwartaal met 6,5 procent. Net als bij de binnenvaart is de omzet echter nog niet op het niveau van voor de crisis. In het goederenwegvervoer, de grootste branche van de transportsector, lag de omzet over het eerste halfjaar van 2011 nog bijna 5 procent onder die van het eerste halfjaar van 2008. Voor de totale transportsector geldt hetzelfde beeld: daar lag het omzetniveau over het eerste halfjaar 2011 nog bijna 8 procent onder dat van dezelfde periode in 2008.

André Weber, Marcel van der Geest, Robbert de Ruijter

Bron:
StatLine, transportbedrijven, omzetontwikkeling