Zoekresultaten

187 resultaten voor keyword:belastingen
187 resultaten voor keyword:belastingen

Pagina 3 van 8

Ruim 2 800 euro extra voor gezin met kinderen in 2007

Huishoudens met minderjarige kinderen werden in 2007 gemiddeld met 2 824 euro per jaar gecompenseerd door inkomens- en belastingregelingen voor gezinnen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 29

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bouwen en wonen, Handel en horeca en Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen Jaren 2012-2014 ESA 2010

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2012 Definitief, 2013 Nader voorlopig en 2014 Voorlopig. Deze cijfers zijn gereviseerd volgens de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Inkomens huishoudens in Ede en Scherpenzeel, 2011

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken.Opdrachtgever: woningcorporatie Woonstede.

Cijfers

Buitenlandse invloed op bedrijfsleven in 2007 niet verder toegenomen

In 2007 nam de buitenlandse invloed op het niet-financiële bedrijfsleven niet verder toe. De  niet-financiële bedrijven realiseerden een toegevoegde waarde van 322 miljard euro.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen, Veiligheid en recht.

Artikelen

Hoogste inkomens dragen zwaarste lasten

Het bruto-inkomen van de Nederlandse huishoudens bedroeg in 2008 gemiddeld ruim 56 duizend euro. Daarvan moesten zij bijna 23 duizend euro, ofwel 40 procent, afdragen aan premies voor inkomens- en...

Artikelen

Druk vaste lasten bij 65-plushuishoudens het hoogst

Van de 31,5 duizend euro die een huishouden in 2010 gemiddeld uitgaf, ging ruim een derde op aan vaste lasten. Vijfenzestigplussers zijn naar verhouding het meest kwijt aan vaste lasten.

Artikelen

Aftrekposten ondernemers drukken belastbare winst met 30 procent

De ruim 1 miljoen ondernemers die in 2012 winstaangifte hebben gedaan, voerden in totaal 5,12 miljard euro op aan ondernemersaftrek. Met 5,07 miljard euro kwam vrijwel het gehele bedrag voor rekening...

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen 2005-2013 ESA 1995

Overzicht van de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de kwartalen en jaren van 2005-2013. Deze cijfers zijn berekend volgens de voorschriften van ESA 1995.

Artikelen

Waterschappen inden 2,7 miljard aan heffingen in 2016

Ruim de helft van de opbrengsten is afkomstig uit de watersysteemheffing.

Artikelen

Sterkste economische krimp in industriële regio's

De economische teruggang was vorig jaar het grootst in regio’s met veel industrie en daaraan gerelateerde activiteiten zoals IJmond en het zuidoosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 04

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 21

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Dienstverlening.

Artikelen