Hoogste inkomens dragen zwaarste lasten

Het bruto-inkomen van de Nederlandse huishoudens bedroeg in 2008 gemiddeld ruim 56 duizend euro. Daarvan moesten zij bijna 23 duizend euro, ofwel 40 procent, afdragen aan premies voor inkomens- en ziektekostenverzekeringen en inkomstenbelasting. De rijkste huishoudens dragen veel meer bij dan de lagere inkomensgroepen.

Hoogste inkomens dragen 45 procent af

In 2008 kwam ruim de helft van het totale bedrag aan premies en inkomstenbelasting voor rekening van de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Hun bruto-inkomen bedroeg gemiddeld bijna 126 duizend euro. Deze huishoudens droegen hiervan ongeveer 45 procent af aan premies en belasting.

Gemiddelde belastingen en premies naar inkomensgroep (met gemiddeld bruto-inkomen), 2008

Gemiddelde belastingen en premies naar inkomensgroep (met gemiddeld inkomen), 2008

Geringe lasten bij 65-plussers

De lagere inkomens betalen veel minder belasting en premies dan de hogere inkomens. Dat hangt uiteraard voor een belangrijk deel samen met de hoogte van het inkomen. Daarbij komt dat betrekkelijk veel huishoudens in de lage inkomensgroepen van een uitkering of pensioen leven. De huishoudens met een uitkering zijn gemiddeld veel minder kwijt aan premie inkomensverzekeringen. Zo betalen gepensioneerden vrijwel geen premie inkomensverzekeringen meer. Hun totale lasten bedroegen hierdoor in 2008 gemiddeld slechts 22 procent van hun bruto-inkomen.

Gemiddelde premies en belastingen naar leeftijd hoofdkostwinner (met gemiddeld bruto-inkomen), 2008

Gemiddelde premies en belastingen naar leeftijd hoofdkostwinner (met gemiddeld inkomen), 2008

Wim Bos

Bron: StatLine, Inkomensgroepen