Minder winst niet-financiële bedrijven

In het tweede kwartaal van 2011 bedroeg de nettowinst voor belastingen van niet-financiële ondernemingen 19,1 miljard euro. Dit is een daling van 2,5 miljard euro oftewel 11,5 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2010. Het is voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2009 dat de nettowinst daalde.

Minder winst uit het buitenland

De daling in het tweede kwartaal van 2011 kwam doordat buitenlandse concernonderdelen van Nederlandse bedrijven minder winst maakten. Hierdoor daalden de inkomsten van Nederlandse bedrijven, wat tot uitdrukking kwam in een daling van de ontvangen deelnemingsdividenden uit de buitenlandse deelnemingen. Deze ontvangsten lagen 4,1 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van 2010.

Netto-exploitatieoverschot stijgt

De winsten behaald met binnenlandse productieactiviteiten, het netto-exploitatieoverschot, stegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2010 met 1,2 miljard euro (10,3 procent) tot 12,7 miljard euro. Deze groei kon de daling van de winsten uit het buitenland echter niet neutraliseren.

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Resultaat niet-financiele ondernemingen

Minder dividend uitgekeerd

De lagere nettowinsten hadden ook hun weerspiegeling in de uitbetaalde dividenden. In het tweede kwartaal hebben niet-financiële ondernemingen 9,6 miljard euro dividend uitgekeerd aan hun aandeelhouders. Dit is 1,2 miljard euro minder dan in het tweede kwartaal van 2010.