Rentabiliteit van het eigen vermogen

14-12-2009 14:05

Rentabiliteit van het eigen vermogen is het netto resultaat na belasting gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen.