Netto resultaat

Schematische weergave:

Netto omzet                                                                           (A)

  • Kosten van de omzet                                                 (B)
  • Loonkosten                                                                (B)
  • Afschrijvingen                                                           (B)

Bedrijfsresultaat                                                                (A-B)

Financiële resultaten

  • Resultaten uit deelnemingen binnenland                    (C)
  • Resultaten uit deelnemingen buitenland                     (D)
  • Overige financiële resultaten (o.a. rente)                  (E)

                                                                                                                                           

Resultaat voor belasting  =   Bedrijfsresultaat +C+D+E)   =   (F)                                                                                                              

Vennootschapsbelasting                                                       (G)

Aandeel van derden                                                               (H)

Netto resultaat     =      (F) - (G) - (H)                                      (I)

Netto resultaten kunnen positief of negatief uitvallen. In het eerste geval spreekt men van winst, of winstgevend, in het andere geval van verlies of verlieslijdend. Onder financiële resultaten worden verstaan rentebaten- en lasten, buitengewone baten en lasten en de overige financiële baten en lasten.