Vrij besteedbaar inkomen

Het vrij besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.
N.B. Het inkomen is van ruim 2 procent van de bewoners niet bekend.