Nettowinst van niet-financiële ondernemingen opnieuw gedaald

De nettowinst voor belastingen van alle niet-financiële ondernemingen in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2009 uit op 23,3 miljard euro. Dit was 5,7 miljard euro oftewel 24 procent minder dan een jaar eerder.. Het tempo waarmee de nettowinsten van niet-financiële ondernemingen dalen lijkt hiermee terug te lopen. In het tweede kwartaal was de overeenkomstige daling nog 13,4 miljard. Klaarblijkelijk hebben de ondernemingen tijdig gesneden in de kosten. De daling van de kosten is namelijk sterker dan de daling van de productie. De teruglopende werkgelegenheid wordt zichtbaar bij de betaalde lonen. In het derde kwartaal van 2009 lagen de door de niet-financiële ondernemingen betaalde lonen namelijk op hetzelfde niveau als het derde kwartaal van 2008, terwijl er in de eerste twee kwartalen nog sprake was van een stijging.

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Resultaat niet-financiële ondernemingen

De daling van de nettowinst werd veroorzaakt door een afname van zowel de binnenlandse winsten als de winsten bij buitenlandse groepsmaatschappijen. De verdiensten uit productie in Nederland, het netto-exploitatieoverschot, bedroeg in het derde kwartaal 19,7 miljard euro. In het derde kwartaal van 2008 was dit overschot nog 4,6 miljard euro hoger. De dalende winsten beginnen hun weerslag te krijgen op de winstuitkeringen. De winstuitkeringen zijn in het derde kwartaal van 2009 ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal in 2008 bijna gehalveerd tot 5,5 miljard euro.

De opgenomen leningen van niet-financiële ondernemingen blijven teruglopen. In het derde kwartaal van 2009 losten de niet-financiële ondernemingen per saldo voor 7,2 miljard euro op leningen af. Op kortlopende leningen werd voor 10 miljard euro afgelost, terwijl voor 2,8 miljard aan langlopende leningen werd opgenomen. Dat ondernemingen per saldo aflossen komt mede omdat er weinig wordt geïnvesteerd. In het derde kwartaal van 2009 daalden de investeringen met 3,5 miljard ten opzichte van een jaar eerder.

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen