Iets meer dan helft bedrijven heeft last van kredietcrisis

In het derde kwartaal van 2009 gaf 52 procent van de Nederlandse bedrijven aan dat ze op de één of andere manier last hebben van de kredietcrisis. Ruim een vijfde van de bedrijven ondervindt problemen bij het verwerven van extra kredieten. Opvallend is dat steeds meer bedrijven juist problemen hebben bij het wegzetten van overtollige liquiditeiten. Het aandeel bedrijven dat hier moeite mee heeft, is gestegen van ruim 1 procent begin 2009 tot bijna 5 procent in het 3e kwartaal van dit jaar.

De problemen zijn het grootste in de bouwnijverheid. Liefst 70 procent van de bouwbedrijven heeft last van de kredietcrisis. Een derde van de bouwbedrijven heeft problemen met het verwerven van kredieten. Ondernemers in de detailhandel hebben het minst last van de kredietcrisis.

Steeds meer bedrijven nemen maatregelen tegen de kredietcrisis. Het afstoten van tijdelijk personeel is nog steeds de meest voorkomende maatregel. Ook steeds meer bedrijven besluiten om op het vaste personeel te bezuinigen, en om investeringen uit te stellen.

Problemen die bedrijven ondervinden van de kredietcrisis, derde kwartaal 2009

Problemen die bedrijven ondervinden van de kredietcrisis, derde kwartaal 2009

Lydia Geijtenbeek

Bronnen:

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

De effecten van de kredietcrisis voor Nederlandse bedrijven

Toelichting op de Conjunctuurenquête Nederland