Beschikbaar inkomen huishoudens daalt in 2012 met 3,2 procent

  • Sterkste daling beschikbaar inkomen in meer dan 20 jaar
  • Hypotheekschuld stijgt met slechts 0,1 procent
  • Winsten ondernemingen afgenomen

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vijfde jaar op rij gedaald. De daling in 2012 bedraagt 3,2 procent. Dit is de sterkste afname sinds het begin van de reeks in 1981. De daling is het gevolg van de afname van de werkgelegenheid, hogere afdrachten van belastingen en premies, en de inflatie. De inflatie lag met 2,5 procent ruimschoots boven de gemiddelde stijging van de cao-lonen met 1,6 procent. Mede door deze inkomensdaling zijn ook de consumptieve bestedingen van huishoudens in 2012 met 1,4 procent gekrompen.

Het financieel vermogen van huishoudens steeg in 2012 met 127 miljard euro en kwam uit op 1,1 biljoen euro. Dit komt vooral door de forse stijging van het vermogen dat beheerd wordt door pensioenfondsen en levensverzekeraars. Het aandelenpakket dat huishoudens zelf beheren, steeg door aankoop en koerswinsten met 12 miljard euro. Vanwege de stagnatie op de woningmarkt en meer aflossingen op hypotheken, steeg de hypothecaire schuld met slechts 0,1 procent. In de jaren 1994-2007 groeide de hypotheekschuld nog met gemiddeld 12 procent per jaar.

De nettowinst van niet-financiële vennootschappen nam in 2012 met 4,4 miljard euro af tot 111 miljard euro. De daling komt vooral doordat buitenlandse dochterondernemingen iets minder presteerden. De winst van buitenlandse dochters nam met 4,1 miljard af tot 35 miljard euro. De totale winst van niet-financiële vennootschappen ligt zo’n 6 miljard euro onder het niveau van vóór de kredietcrisis.

De nettowinst van financiële instellingen daalde in 2012 met 6,3 miljard euro tot 18 miljard euro. De winsten namen zowel in het binnenland als in het buitenland af. In 2007, voordat de kredietcrisis uitbrak, behaalden de financiële instellingen gezamenlijk nog een winst van 30 miljard euro. Hiervan was meer dan de helft afkomstig van buitenlandse dochters. In 2012 daalde de winst het sterkst bij banken en overige financiële instellingen, zoals beleggingsinstellingen en financieringsmaatschappijen. De winst van verzekeraars en pensioenfondsen liep in 2012 iets op.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.