Wijziging BPM leidt niet tot goedkopere auto's

De daling van het basistarief BPM (Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen) in januari 2010 van 40 naar 27,4 procent leidde niet tot een prijsdaling van nieuwe auto’s. De verlaging van dit vaste basispercentage woog niet op tegen de nieuwe heffing voor CO2-uitstoot.

Nieuwe auto’s waren in januari 2010 ongeveer 1 procent duurder dan in december 2009. Deze prijsstijging is voor de helft toe te schrijven aan de nieuwe BPM .

Begin vorig jaar resulteerden belastingmaatregelen nog in een prijsdaling van nieuwe auto’s. De prijzen daalden in januari 2009 met gemiddeld 0,5 procent. Het basispercentage BPM daalde toen van 42,3 naar 40 procent. Daarnaast waren er ook andere BPM-wijzigingen, waaronder de toen geïntroduceerde vrijstelling voor zeer zuinige auto’s.

Naast de gemiddeld duurdere BPM betaalde de autorijder in januari 2010 ook meer motorrijtuigenbelasting dan in december. Deze prijsstijging bedroeg 5,8 procent.

Prijsontwikkeling nieuwe auto’s

Prijsontwikkeling nieuwe auto’s

Stefan Boumans

Bron: StatLine, Consumentenprijzen