Sterkste economische krimp in industriële regio's

In 2009 kromp de Nederlandse economie met 3,9 procent. Vooral de industrie werd sterk getroffen. Deze bedrijfstak produceerde ruim 9 procent minder dan een jaar eerder. De economische teruggang was vorig jaar dan ook het grootst in regio’s met veel industrie en daaraan gerelateerde activiteiten zoals IJmond en het zuidoosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg.

Economische krimp COROP-gebieden 2009*

Economische krimp COROP-gebieden 2009*

Neergang economie IJmond het grootst 

De regio IJmond had in 2009 te maken met de grootste economische krimp. Het bruto binnenlands product (bbp) was 8 procent lager dan in 2008. Dit is toe te schrijven aan de sterke productiedaling van de basismetaalindustrie. Ook in het relatief sterk geïndustrialiseerde oosten van Brabant en noorden van Limburg was de economische neergang meer dan gemiddeld. Zo was in het zuidoosten van Noord-Brabant de krimp 7,6 procent, vooral door de sterke productieterugval in de transportmiddelenindustrie.

Ook de Haarlemmermeer, één van ’s lands sterkste economische regio’s, had in 2009 te maken met een forse daling van de economie. Oorzaak was de sterke teruggang van het personen- en goederenverkeer op Schiphol.

Den Haag minst getroffen

Den Haag (excl. Zoetermeer) had het minst last van de economische crisis. De hofstad profiteerde van de sterke aanwezigheid van de overheid, die 17 procent van de Haagse economie uitmaakt. Landelijk is het aandeel van de overheid in de economie circa 7 procent. De overheid was vorig jaar één van de weinige economische sectoren met groei. De krimp in Den Haag bleef hierdoor beperkt tot 1,8 procent. Ook de Rijnmond deed het relatief goed. Door de groei in de aardolie-industrie bleef de economische teruggang in Rijnmond relatief beperkt.

Sterkste krimp in Noord-Brabant

Op provincieniveau was de economische teruggang het grootst in Noord-Brabant. In deze geïndustrialiseerde provincie was het bbp 5,8 procent lager dan een jaar eerder. Ook in Limburg en Overijssel was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde van 3,9 procent. Groningen en Zeeland hadden relatief het minst last van de recessie. De daling van het bbp bleef beperkt tot iets minder dan 3 procent.

Economische groei naar provincie

Economische groei naar provincie

Marjan de Kruik

Bron: