Druk vaste lasten bij 65-plushuishoudens het hoogst

Van de 31,5 duizend euro die een huishouden in 2010 gemiddeld uitgaf, ging ruim een derde op aan vaste lasten. Dit aandeel is tussen 2006 en 2010 nauwelijks veranderd. Vijfenzestigplussers zijn naar verhouding het meest kwijt aan vaste lasten.

Vaste lasten goed voor een derde van de totale uitgaven van huishoudens

In 2010 gaf een doorsnee huishouden ruim 10,5 duizend euro uit aan vaste lasten. Dit komt neer op 34 procent van de totale bestedingen. In 2006 was dit 33 procent. Vaste lasten zijn op korte termijn lastig aan te passen. Het betreft hier uitgaven die voortkomen uit contractuele verplichtingen zoals woonlasten (huur, hypotheek), uitgaven voor energie, water, verzekeringen en consumptieve belastingen (gemeentelijke belastingen en leges). Met name de woonlasten drukken zwaar op het huishoudenbudget. In 2010 waren deze goed voor bijna een vijfde van alle uitgaven.

Vaste lasten van huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner, 2010

Vaste lasten naar leeftijd hoofdkostwinner

Hoe ouder, hoe hoger het aandeel vaste lasten

Ouderen hebben naar verhouding hogere vaste lasten dan jongeren. Een huishouden met een hoofdkostwinner onder de 45 jaar was in 2010 gemiddeld 30 procent van het budget kwijt aan vaste lasten, bij 65-plushuishoudens was dat 40 procent. Bij 65-plushuishoudens zijn de totale bestedingen betrekkelijk laag. In 2010 bedroegen deze 25,8 duizend euro, waarvan ruim 10 duizend aan vaste lasten werd besteed. In absolute bedragen waren de huishoudens tussen de 45 en 65 jaar het meest kwijt aan vaste lasten: ruim 11 duizend euro.

Carin Kruiskamp-van der Ploeg

Bron: Uitgaven aan vaste lasten van huishoudens, 2010 (maatwerktabel)