Uitbreken economische crisis remt productiviteitsgroei

In 2008 produceerde het Nederlandse bedrijfsleven per hoeveelheid arbeid, kapitaalgoederen, energie, materialen en diensten slechts 0,3 procent meer dan een jaar eerder. Sinds 2002 was de productiviteitsgroei niet meer zo laag. De lage groei in 2008 is toe te schrijven aan de economische recessie die in 2008 begon.

Teruglopende productie leidt tot overcapaciteit

Bedrijven verkochten in de loop van het jaar steeds minder goederen en diensten. Zij konden echter het aantal werknemers en de inzet van kapitaalgoederen zoals machines niet direct hierop aanpassen. Hierdoor kampten zij eind 2008 met een grote overcapaciteit. Arbeid en kapitaalgoederen werden onvolledig benut. Dit had een remmend effect op de productiviteitsgroei.

In 2008 is de productie van het bedrijfsleven gestegen met 2,2 procent. De totale volumestijging van alle productiemiddelen samen was 1,9 procent. De productiviteit is dus met 0,3 procent gestegen.

Productiviteitsgroei in het bedrijfsleven

Productiviteitsgroei in het bedrijfsleven

Vooral industrie heeft last van crisis

De industrie had het meeste last van de crisis. In 2008 was de productiviteit zelfs 0,4 procent lager dan in 2007. De andere bedrijfstakken hadden wel nog productiviteitsgroei. Maar in de transport en de handel en horeca viel de productiviteitsgroei wel sterk terug. De productiviteitsgroei in de financiële en zakelijke diensten bleef op peil.

De bouw had in 2008 een bovengemiddelde productiviteitsstijging. Ook in 2007 steeg de productiviteit in de bouw al sterk. Dat komt onder meer door het personeelstekort in 2007 en begin 2008. Naar verwachting werden bouwbedrijven hierdoor gedwongen om efficiënter te gaan werken.

Productiviteitsgroei in enkele bedrijfstakken

Productiviteitsgroei in enkele bedrijfstakken

Dirk van den Bergen

Bron: De Nederlandse Groeirekeningen 2008