Provinciale uitgaven openbaar vervoer verdubbeld sinds 2005

In 2011 geven provincies 944 miljoen euro uit aan openbaar vervoer. Dat is ruim twee keer zoveel als in 2005. In Noord-Brabant zijn de begrote uitgaven voor 2011 meer dan viermaal zo hoog als in 2005, in Zeeland zijn de uitgaven licht gedaald.

Uitgaven aan openbaar vervoer

Uitgaven aan openbaar vervoer

Noord-Brabant investeert

Provincies begroten voor 2011 gemiddeld bijna 57 euro per inwoner aan uitgaven voor openbaar vervoer. Zuid-Holland geeft 35 euro per inwoner uit voor openbaar vervoer, Noord-Brabant trekt meer dan 85 euro uit. Deze provincie investeert al enkele jaren sterk in de infrastructuur voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld in de transferia I-park in Eindhoven en Willemspoort in Den Bosch. Daarnaast werkt de provincie aan P+R-locaties bij verschillende NS-stations.

Begrote uitgaven aan openbaar vervoer, 2011

Begrote uitgaven aan openbaar vervoer, 2011

Meer geld naar wegen

De zorg voor een goede regionale bereikbaarheid is een van de belangrijkste taken die de provincies hebben. Provincies plannen hieraan in 2011 ruim 2,3 miljard euro uit te geven. Ruim 40 procent wordt besteed aan openbaar vervoer, ruim de helft aan landwegen en 7 procent aan waterwegen en veerdiensten. De provincies steunen het openbaar vervoer vooral door het subsidiëren van busdiensten en regionale treinen. Maar ook het verbeteren van de infrastructuur, zoals het beter toegankelijk maken van stations en bushaltes valt onder de uitgaven aan openbaar vervoer.

Begrote uitgaven van provincies aan verkeer en vervoer, 2011

Begrote uitgaven van provincies aan verkeer en vervoer, 2011

Gemeenschappelijke regelingen

De provincies zijn niet als enige verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. Er zijn in Nederland 18 OV-autoriteiten met verantwoordelijkheid voor het stads- en streekvervoer. Samen hebben zij in 2009 ruim 1,8 miljard euro uitgegeven. De provincies waren in 2009 goed voor ruim 700 miljoen aan uitgaven voor streekvervoer.

Vooral in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zorgen gemeenschappelijke regelingen voor het openbaar vervoer in en rond de grote steden. De financiële rol van de provincie is hierdoor beperkt. 2011 is voor Noord-Holland een uitzondering omdat deze provincie dit jaar eenmalig 75 miljoen euro begroot als bijdrage aan een tunnel voor openbaar vervoer in de Zuidas van Amsterdam.

Arlen Hoebergen

Bronnen: