Zoekresultaten

187 resultaten voor keyword:belastingen
187 resultaten voor keyword:belastingen

Pagina 2 van 8

Statistisch Bulletin no. 48

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Opbrengst successierechten onder druk

In 2008 bedroeg de opbrengst van de belastingen op erven en schenken 1,8 miljard euro. Dat is ruim 4 procent minder dan in 2007.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 20

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen, Veiligheid en recht.

Artikelen
Artikelen

Inkomenstenbelasting zzp’ers, 2014

Aantallen zzp’ers wiens inkomenstenbelasting nul of negatief is, uitgesplitst naar type zzp’er

Cijfers

Statistisch Bulletin no. 22

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Handel en horeca, Inkomen en bestedingen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 14

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Dienstverlening, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Dienstverlening en Prijzen.

Artikelen

Flink meer te besteden voor huishoudens in 2006

Het beschikbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens is in 2006 met bijna 4 procent gegroeid. In 2005 nam dat nog met 0,6 procent af.

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens verder gedaald

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vierde jaar op rij gedaald. De daling kwam in 2011 evenals in 2010 uit op 0,4 procent.

Artikelen

Opbrengsten milieubelastingen in 2020 lager

In 2020 is 22,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is een afname van ruim 2 miljard euro vergeleken met 2019. Het aandeel van de ontvangen milieubelastingen in de totale belasting- en...

Artikelen

Belasting- en premiedruk nam in 2020 verder toe

De belasting- en premiedruk steeg in 2020 naar 39,2 procent van het bruto binnenlands product. Hiermee zette de stijgende trend van de laatste jaren door. Uitgezonderd een daling in 2011 en 2015 nam...

Artikelen

Gemeenterekeningen, baten en lasten per functie

Gemeenterekeningen; baten, lasten en saldo naar gemeentelijke functie.

Cijfers

Stijging waterschapsheffingen vooral voor waterveiligheid

In 2015 verwachten waterschappen ruim 2,6 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2014. Er wordt vooral meer geld uitgetrokken om ons land beter te beveiligen tegen...

Artikelen

Meer dan 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting in 2014

In 2014 verwachten de provincies 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijuitgenbelasting te innen. Dat is 68 miljoen euro meer dan in 2013.

Artikelen

Ruim 2 800 euro extra voor gezin met kinderen in 2007

Huishoudens met minderjarige kinderen werden in 2007 gemiddeld met 2 824 euro per jaar gecompenseerd door inkomens- en belastingregelingen voor gezinnen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 10

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen
Artikelen

Bbp

Artikelen
Artikelen

Van iedere uitgegeven euro belandt 13 cent in de staatskas

In 2010 gaf een Nederlands huishouden gemiddeld 32 500 euro uit. Hiervan is 4 320 euro betaald aan indirecte belastingen zoals btw en accijnzen.

Artikelen