Zoekresultaten

182 resultaten voor keyword:belastingen
182 resultaten voor keyword:belastingen

Pagina 2 van 8

5,4 miljoen werkenden naar lager belastingtarief

Vergelijking huidige schijven inkomstenbelasting en de nieuwe schijven volgens regeerakkoord 2017

Artikelen

Waterschappen inden 2,7 miljard aan heffingen in 2016

Ruim de helft van de opbrengsten is afkomstig uit de watersysteemheffing.

Artikelen

Overzicht van bijstellingen op de ramingen van de economische groei in 2013

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde kwartaalramingen is noodzakelijk

Artikelen
Artikelen

Beperking aftrek eigen woning kost 4 euro per maand

De huishoudens met de hoogste bruto inkomens betaalden in 2014 gemiddeld 4 euro per maand extra belasting door de beperking van de aftrek eigen woning. In totaal kregen 840 duizend huishoudens met...

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in het tweede kwartaal van 2015 met 1,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral loonstijgingen hebben in het tweede kwartaal sterk...

Artikelen
Artikelen

Milieubelastingen brengen bijna 24 miljard euro op

De overheid incasseerde in 2014 23,9 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen. Huishoudens betaalden van elke euro van deze belastinginkomsten 66 eurocent.

Artikelen

Nederland heft relatief veel belasting op arbeid, weinig op kapitaal

Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Unie op de tweede plaats. De belasting op...

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen Jaren 2012-2014 ESA 2010

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2012 Definitief, 2013 Nader voorlopig en 2014 Voorlopig. Deze cijfers zijn gereviseerd volgens de...

Artikelen

Stijging waterschapsheffingen vooral voor waterveiligheid

In 2015 verwachten waterschappen ruim 2,6 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2014. Er wordt vooral meer geld uitgetrokken om ons land beter te beveiligen tegen...

Artikelen

Overheid int 5,5 miljard aan wegenbelasting in 2015

De overheid verwacht in 2015 5,5 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting te innen. Deze belasting, ook wel wegenbelasting genoemd, bestaat uit twee delen. Het grootste deel hiervan, bijna 4 miljard,...

Artikelen

CBS meet inflatie met meer prijzen en minder lasten

Het CBS meet iedere maand prijzen voor het berekenen van de inflatie met de consumentenprijsindex (CPI). Dat gebeurt steeds sneller en moderner, waardoor de administratieve lasten voor ondernemers...

Artikelen

Bijstellingen Sectorrekeningen 2005-2013 ESA 1995

Overzicht van de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de kwartalen en jaren van 2005-2013. Deze cijfers zijn berekend volgens de voorschriften van ESA 1995.

Artikelen
Artikelen

Aftrekposten ondernemers drukken belastbare winst met 30 procent

De ruim 1 miljoen ondernemers die in 2012 winstaangifte hebben gedaan, voerden in totaal 5,12 miljard euro op aan ondernemersaftrek. Met 5,07 miljard euro kwam vrijwel het gehele bedrag voor rekening...

Artikelen

Meer dan 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting in 2014

In 2014 verwachten de provincies 1,5 miljard euro aan opcenten motorrijuitgenbelasting te innen. Dat is 68 miljoen euro meer dan in 2013.

Artikelen

Inflatie daalt licht naar 1,5 procent

De inflatie is in november licht gedaald naar 1,5 procent. In oktober waren de prijzen voor consumenten gemiddeld nog 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Artikelen
Artikelen

Crisisheffing levert ruim 600 miljoen euro op

De crisisheffing 2012 heeft ruim 628 miljoen euro opgebracht. Deze heffing moet worden betaald over het loon boven 150 duizend euro. Ruim de helft van de opbrengst komt uit de financiële en zakelijke...

Artikelen

Winst bedrijven opnieuw lager

In het eerste kwartaal van 2013 kwam de nettowinst voor belastingen van niet-financiële bedrijven uit op 30,7 miljard euro. Dat is 516 miljoen euro minder dan in het eerste kwartaal van 2012.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 24

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Financiële en zakelijke diensten, Industrie en energie, Prijzen.

Artikelen

Hoogste inkomens het vaakst voor afschaffing hypotheekrenteaftrek

De meerderheid van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek. Een groeiende groep vindt echter dat dit voordeel voor woningbezitters afgeschaft moet worden.

Artikelen

Prijs sigaretten in 10 jaar verdubbeld

In april 2013 waren sigaretten twee keer zo duur als tien jaar eerder. Dat komt vooral door belastingverhogingen. Bijna drie kwart van de prijs van een pakje sigaretten bestaat tegenwoordig uit...

Artikelen