Winst bedrijven wederom gestegen

In het derde kwartaal van 2010 steeg de winst van niet-financiële ondernemingen met bijna 25 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2009. Het herstel dat zich in het eerste kwartaal van 2010 aftekende zet daarmee door. De nettowinst voor belastingen nam met 6,0 miljard toe tot 30,8 miljard euro en komt hiermee bijna op het niveau van voor de economische crisis.

Exploitatieoverschot toegenomen

De stijging van de winst was wederom voor het grootste deel te danken aan de buitenlandse dochterondernemingen. Deze keerden ruim 34 procent meer uit dan in het derde kwartaal van 2009. Het resultaat behaald met binnenlandse productieactiviteiten, het zogeheten netto-exploitatieoverschot, steeg met 2,5 miljard tot 23,4 miljard euro.

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Winstuitkeringen gestegen

De stijging van de winst ging gepaard met hogere winstuitkeringen aan de aandeelhouders van de niet-financiële ondernemingen. Deze lagen in het derde kwartaal 16 procent boven het niveau van het derde kwartaal van 2009.

Per saldo leningen afgelost

Net als in de twee eerdere kwartalen hebben niet-financiële ondernemingen ook in het derde kwartaal van 2010 per saldo weer leningen afgelost, in totaal voor 3,6 miljard euro. De schuld bij Nederlandse banken werd met 2,3 miljard euro verkleind. Hierbij losten bedrijven ook dit kwartaal weer langlopende leningen met een hogere rente af en namen voor veel kleinere bedragen kortlopende leningen bij andere concernonderdelen op.

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen