Veiligheid en recht

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018-juni 2021
 2. Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020
 3. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, nader voorlopige cijfers
 4. Jeugdreclassering 2e kw. 2021, voorlopige cijfers
 5. Doelgroepenanalyse Rechtsbijstand
 6. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018-juni 2021
 7. Internationale ambtshandelingen KBvG, 2018, 2019 en 2020
 8. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2018-2020
 9. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 10. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 11. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 12. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 13. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 14. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 15. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 16. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 17. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 18. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 19. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 20. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 21. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 22. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 23. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 24. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 25. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 26. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 27. Interlandelijke adoptie in Nederland
 28. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 29. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 30. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019