Veiligheid en recht

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2018-apr 2021
 2. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, definitieve cijfers
 3. Jeugdreclassering 1e kw. 2021, voorlopige cijfers
 4. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, definitieve cijfers
 5. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, definitieve cijfers
 6. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, definitieve cijfers
 7. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 8. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 9. Gerechtsdeurwaarders in Nederland, kerncijfers 2020
 10. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 11. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 12. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 13. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 14. Datasets bij nieuwsbericht Wet schuldsaneringen natuurlijke personen
 15. Kenmerken betrokkenen GDPA-incidenten (excl. groepsinzet)
 16. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 17. Veiligheidsmonitor 2019, Den Haag Zuidwest
 18. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 19. Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers
 20. Interlandelijke adoptie in Nederland
 21. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016-2017
 22. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2016-2020
 23. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2019