Veiligheid en recht

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Personen die instromen in detentie voor o.a. het overtreden van de Opiumwet 2018-2022
 2. Statistiek Wet Inburgering (SWI) 2022
 3. Gemeentelijke benchmark statushouders en inburgeringsplichtigen, 2018-2022
 4. Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2018-2022
 5. Gesubsidieerde rechtsbijstand 2022: Personen met toevoegingen
 6. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2021- februari 2024
 7. Verkenning Monitor Preventie met Gezag
 8. Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek
 9. De regionale economie 2023
 10. Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 31 december 2023
 11. Kenmerken politiepersoneel naar eenheid, 2023
 12. Het bevolkingsaantal per leeftijd vanaf 18 jaar per arrondissement
 13. Veiligheidsmonitor 2023
 14. Controle door politie
 15. Steekincidentslachtoffers o.b.v. ziekenhuisopnamen, 2016-2021
 16. Top 3 delicten minderjarige first offenders, 2014-2022
 17. Medeplegen en medeplichtigheid, 2003-2022
 18. Jeugdreclassering 4e kw. 2023, voorlopige cijfers
 19. Kenmerken van Nederlandse bevolking, 2021-2023
 20. Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld
 21. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 22. Instroom verdachten Openbaar Ministerie, 2016-2022
 23. Kenmerken van beginnende verdachten, januari 2022-juni 2023