LMo2022: Learning mobility

Gegevens over personen die een studie in het buitenland hebben gevolgd, zoals het opleidingsniveau en baankenmerken. CBS moet vanaf november 2017 naast degree mobility ook data leveren aan UOE (UNESCO OECD Eurostat) over credit mobility. Degree mobility houdt in dat iemand zijn volledige studie in een ander land volbrengt dan het land waarin hij of zij naar het voortgezet onderwijs is geweest. De data over degree mobility levert CBS op basis van registraties. Een afgestudeerde is credit mobile als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger onderwijs te weten associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie maanden of 15 studiepunten in het buitenland heeft gestudeerd. Credit mobile is niet uit registers te halen en ook niet op een ander manier beschikbaar. Vandaar dat voor dit onderwerp een apart onderzoek is uitgevoerd. Bestand beschikbaar over 2022.