Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs

Het Onderwijspersoneelbestand bevat alle baandelen van personen die werken bij bekostigde instellingen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de maand oktober van het peiljaar.