Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO

Het bestand BRINWPOWEC (BasisRegistratie INstellingen) bevat gegevens over alle vestigingen van bekostigde onderwijsinstellingen in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs. Bijvoorbeeld de gemeentecode van de vestiging, het soort instelling en het ministerie van bekostiging. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2008-2023.