Diplomavavotab: Behaalde VAVO diploma's

Het bestand bevat van alle geslaagden alle diploma's die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) in een schooljaar zijn behaald, oftewel tussen1 oktober van een jaar tot en met 30 september van het jaar daarop. Met alle diploma's wordt hier bedoeld vwo en/of havo en/of vmbo theoretische leerweg. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005-2022.