Onderwijsdeelnemerstab: Kenmerken deelnemers onderwijs

Dit bestand bevat de hoofdinschrijving (al dan niet op 1 oktober) van leerlingen en studenten over de onderwijssoorten heen in het (speciaal) basisonderwijs (SBO), het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het hoger onderwijs (HO), waaronder het hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO), en de volwasseneneducatie (VE) in het betreffende school- danwel studiejaar. Daarnaast zijn een aantal kenmerken van de deelnemer met betrekking tot diens eventuele MBO- en/of HO-(hoofd)inschrijvingen opgenomen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2000-2023.