Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO

Het bestand bevat de hoofddiploma’s per niveau van studenten in het wetenschappelijk onderwijs, in een studiejaar. Studenten kunnen meerdere diploma's binnen één niveau behaald hebben; in het bestand is slechts 1 diploma per niveau meegenomen, dit is het zogenaamde hoofddiploma. Het bestand betreft dus alle hoofddiploma's op onder andere de niveaus propedeuse, bachelor, master en postmaster. Studenten kunnen in het bestand wel meerdere keren voorkomen, maar dan alleen met diploma's op verschillende niveaus. Zij kunnen slechts eenmaal voorkomen met een diploma op hetzelfde niveau. Bijvoorbeeld: een bachelor én masterdiploma kan wel, maar twee bachelor diploma's per student kan niet. Een studiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Diploma's van studenten aan de open universiteit staan niet in het bestand en diploma's van studenten aan aangewezen instellingen zijn maar heel beperkt opgenomen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2000-2022.