cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden

Het team microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata “ samengesteld door Rijksuniversiteit Groningen, Gronings Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (RUG GION) betreffende COOL5-18”, 2004 t/m 2011.

Downloads