cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden

Het bestandenproject, waarin een koppeling is gemaakt tussen verschillende veldwerkbestanden zoals die verzameld zijn binnen het project COOL5-18 en aanvullende gegevens met betrekking tot onderwijsinschrijvingen van de leerlingen, examens en behaalde diploma’s en tenslotte de achtergrond.