Inschrwpotab: Inschrijvingen in het basisonderwijs

In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is geregeld dat kinderen van 4 tot en met 12 jaar basisonderwijs kunnen volgen, waarvan twee verschillende soorten zijn: * Regulier basisonderwijs: Kinderen die zonder veel extra hulp basisonderwijs volgen. Ook kinderen met een handicap kunnen naar school binnen het regulier basisonderwijs. Sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014/'15 wordt de financiering van speciale voorzieningen voor deze leerlingen geregeld door de samenwerkingsverbanden. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2008-2023.